Hiển thị tất cả 6 kết quả

Mỡ Bôi Trơn Cho Nhành Thực Phẩm Công Nghiệp, mỡ được đăng ký NSF H1 và cũng tuân thủ Tiêu đề 21 CFR 178,3570 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) đối với chất bôi trơn có tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên.

Mỡ  được thiết kế đặc biệt để cải thiện năng suất của bạn bằng cách giải quyết các vấn đề bôi trơn ở nhiệt độ cao trong cả các ứng dụng chế biến thực phẩm và công nghiệp nói chung. Được phát triển bằng công nghệ Polyurea tiên tiến, các loại mỡ tổng hợp, được tăng cường polymer này mang đến một giải pháp nhiệt độ cao cho thị trường trong khi mang theo đăng ký NSF đầy đủ.

Mỡ thực phẩm Mobil SHC Polyrex Seriesis 

Mobil SHC Polyrex 005
Mobil SHC Polyrex 221
Mobil SHC Polyrex 222
Mobil SHC Polyrex 462

Tất cả các loại mỡ thực phẩm Mobil SHC Polyrex Serieses đều được đăng ký NSF H1 và cũng tuân thủ Tiêu đề 21 CFR 178,3570 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) đối với chất bôi trơn có tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên. Ngoài ra, họ đáp ứng các yêu cầu của Kosher. Mỡ bôi trơn Mobil SHC Polyrex được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận ISO 22000 cũng đáp ứng các yêu cầu của ISO 21469 giúp đảm bảo duy trì mức độ toàn vẹn sản phẩm cao nhất.

Mỡ thực phẩm Mobilgrease FM 222

Mobilgrease FM 222

Mobilgrease FM 101

Mobilgrease FM 222, 101 được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu về văn hoá và hiệu suất toàn cầu, bao gồm:

– Đăng ký NSF H1
– DIN 51825 KPF1K -20 (cho Mobilgrease FM 101)
– DIN 51825 KPF2K-20 (cho Mobilgrease FM 222)
– Kosher / Parve
– Halal